USER NAME
    PASSWORD
Home
Product
Hi-Speed Internet
Leaseline
Package Kit
Web Design
Domain & Hosting
Finger Scan
Video Guard
Application Software
Service & Support
Contact us
About us
Webboard
Download
 
Product List > V-Guard

V-Guard

          ปฏิวัติ ระบบรักษาความปลอดภัย จากการบันทึกภาพด้วยม้วนวิดีโอธรรมดา สู่การบันทึกภาพลงคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมทุกอย่างได้ง่าย และสะดวกด้วยโปรแกรม ที่สามารถควบคุมกล้องทุกตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ให้เป็นได้มากกว่าการเฝ้าดูเพียงอย่างเดียว พร้อมระบบส่งสัญญาณเตือนภัย เมื่อมีผู้บุกรุกสู่โทรศัพท์มือถือ ,วิทยุติดตามตัวหรือ คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระยะไ กล ค่าดูแลรักษาต่ำแต่เปี่ยมประสิทธิภาพ สามารถใช้ทดแทนระบบบันทึกด้วยวิดีโอได้ทันที

          ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในกลุ่มระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ใช้ เทคโนโลยี SMICT ( Super Motion Image Compression Technology ) เป็นเครื่องมือบีบอัดข้อมูลภาพ (Image Compression Engine) ซึ่งระบบ SMICT นี้ได้รับการพัฒนาโดยฝ่ายค้นคว้า ทางวิศวกรรมของ CHATEAU ด้วยประสิทธิภาพที่สามารถผลักดันให้ระบบวิดีโอตรวจการณ์ของเราให้เป็นหนึ่งในระบบตรวจการณ์ระดับโลก เทคโนโลยีภาพดิจิตอลที่เป็นหนึ่งเดียวนี้ สามารถใช้ในการจัดเก็บภาพหรือการสื่อสารโดยเฉพาะในการบันทึกเพิ่มเติม เช่นนำมาประยุกต์ใช้ในระบบวิดีโอ ตรวจการณ์ เป็นต้น SMICT มีสมรรถนการทำงานที่เข้ากันได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้รูปแบบการบีบอัดภาพแบบทั่วๆ ไป เช่น รูปแบบ AVI, JPEG, MJPEG, MPEG I, H.261, H.263 หรือ WAVELET

          อัตราการใช้ บิตต่ำ (Low Bit Rate) ที่ให้ภาพคุณภาพสูงทำให้อุปกรณ์นี้ สามารถบันทึกได้นานกว่า แม้ในที่หน่วย ความจำ ที่จำกัด หรือ สามารถส่งถ่ายสัญญาณวิดีโอ ผ่านสภาพแวดล้อมที่ มีแถบการ ส่งสัญญาณแบบแคบ (Narrow Band) เช่นในแบบ PSTN ได้ ระบบการตรวจจับความเคลื่อนไหวอัจฉริยะ สามารถบันทึก ภาพได้นานที่สุด โดยบันทึกเฉพาะความเคลื่อนไหว ที่มีการเปลี่ยนแปลงบนจอภาพ และ นำมาเก็บบันทึกไว้บนหน่วยความจำเดียวกัน การประยุกต์ใช้แบบ พิเศษในบางกรณีความยาวของการบันทึก อาจเพิ่มขึ้นกว่า 3-4 เท่า หรือนานกว่านี้ เราจึงสามารถลดการทำงานของ ตัวจับความเคลื่อนไหวได้ (Motion Sensor) ซึ่งระบบการตรวจการณ์ที่สมบูรณ์แบบนี้ จะเป็นประโยชน์ในการ ทำงานแบบดิจิตอลได้เป็นอย่างดี